Avrupa Birliği Süreci

Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyaloğu V Programı tarafından desteklenen ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği-Avrupa Pestisit Eylem Ağı ortaklığıyla yürütülen Zehirsiz Sofralar Projesi’nin en önemli hedeflerinden biri, zehirsiz sofralar için dünyada ve Türkiye’de gösterilen çabalar ve atılan adımlar konusunda kamuoyunu bilgilendirmek…

  • AB sürecinde Türkiye’de 200’e yakın tarım zehiri etken maddesi yasaklandı ve yasaklanmaya devam ediyor.
  • Bu süreçte ikincil düzenlemeler dahil 250’ye yakın mevzuat değişikliği yapıldı.
  • Gıda Güvenlik Bilgi Sistemi ve Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı kuruldu.
  • Ayrıca gıda kontrol hizmetleri kapsamında pek çok kapasite artıcı çalışma ve personel eğitimi yapıldı, denetim faaliyetleri arttırıldı ve zehirlerin reçete ile satılması ve ruhsatlandırma dahil piyasa kontrolünü sağlayacak pek çok mevzuat ve uygulama değişikliği yapıldı.

Detaylı bilgi için:

Avrupa Birliği Sürecinde 12 No’lu Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikaları Faslı

Avrupa Birliği Sürecinin Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Alanlarına Katkıları

İletişim