Çeviriler

 
zk tüketici rehberi

Tüketici Rehberi - Gıdalarımızdaki Endokrin Sistemi Bozucu Pestisitler

Zehirsiz Sofralar projesinin ortaklarından Pestisit Eylem Ağı’nın (Pesticide Action Network – PAN) yayımladığı bu rehber, endokrin sistemi bozucu kimyasalların (EBK’ların) hamile ve bebekler için daha toksik olduğundan söz ediyor ve zehirli kimyasallardan nasıl korunabileceğine yönelik önerilerde bulunuyor.
2 (1)

Daha önce yasaklanan pestisitler

Türkiye'de daha önce pestisitlerde kullanılan pek çok etken madde, farklı nedenlerle yasaklandı. Bu belgede, yasaklanan bu etken maddelerin yasaklanma nedenlerini derledik.
pestisit_zehirlenmesi

Pestisitlerin insan sağlığına etkileri ve pestisit zehirlenmeleri

Almanya Pestisit Eylem Ağı (PAN Germany), Türkiye’de de endüstriyel tarımda yaygın olarak kullanılan pestisitlerin insan sağlığına etkilerini göz önüne seren ve bu konuda yapılmış araştırmaları bir araya getiren bir makale yayınladı.
pestisit_traktor

Birleşmiş Miletler Gıda Hakkı Özel Sözcüsü'nün Raporu

Özel Sözcü’nün gıda hakkı üzerine hazırladığı bu rapor, tehlikeli maddeler ve atıkların çevreye duyarlı yönetimi ve bertarafının, insan hakları üzerindeki etkisi hakkında, Özel Sözcü ile işbirliği içinde kaleme alınmıştır.
pestisit_atiklari

Uluslararası Pestisit Eylem Ağı Yüksek Seviyede Tehlikeli Pestisitler Listesi

Bu ‘‘PAN Uluslararası Yüksek Düzeyde Tehlikeli Pestisitler Listesi’’, ilk önce PAN Almanya tarafından PAN Uluslararası için kaleme alınmıştır. İlk versiyon, Ocak 2009’da yayınlanmıştır. O günden itibaren kriterler yenilenmiş, çeşitli pestisitlerin sınıflandırması değiştiği için, liste birkaç defa güncellenmiştir.
pestisit_cilek

Avrupa Birliği'nde Sağlık Maliyetleri - EBK'lerin Payı

Sağlık ve Çevre İttifakı (HEAL), bu faaliyet raporunu takiben bir ilk adım olarak, teknik raporu hazırlamış, Avrupa’da ciddi bir halk sağlığı düşmanı olan endokrin sistemi bozucu kimyasallara (EBK) maruz kalmanın sağlık etkileri ve bu etkilerin kamu sağlığı maliyetlerini ortaya dökmeyi hedeflemiştir. Geçtiğimiz 20 yıl içinde yürütülen bilimsel araştırmalar, sentetik olarak üretilen EBK’ları, hormon-bağlantılı kanserler, tip 2 diyabet ve kısırlık gibi çeşitli hastalıklar ve tıbbi durumlar ile ilişkilendiren birçok kanıt ortaya çıkarmıştır.
pestisit_tup

Güvenli Pestisit Masalları - Özet

Organik tarımcı Andre Leu, hakem denetimli kanıtları ortaya dökmek amacıyla saygın bilim dergilerini tarayarak, gerçeklerin kimyasal şirketlerinin ve pestisit yetkililerinin iddia ettiği gibi olmadığını söylüyor. Leu, teknik jargonu basit kelimelere dökerek, pestisit güvenliğine dair en sık karşılaşılan beş söylentiyi ele alıyor ve bunları bilimsel veriler ışığında çürütüyor.
ekmek_yapimi

Ekmeklerdeki pestisitler hakkında bir tüketici rehberi

Ekmek, birçok insan için, vazgeçilmez bir günlük gıdadır. Oysa bu rehber, ürkütücü bir istatistik sunuyor. 2000 ile 2013 yılları arasında Gıdalardaki Pestisit Kalıntılarına Dair (PRIF)1 Defra Uzman Komitesi’nin analiz ettiği ekmek numunelerinin neredeyse üçte ikisi, pestisit kalıntılarıyla kirlenmiş durumda.
watermelon-846357_1280

Ekolojik tarımın ilkeleri

Tarım insanoğlunun en temel, hayati faaliyetlerindendir, çünkü hepimizin her gün beslenmesi gerekir. Tarım tarihi, kültürel ve toplumsal değerleri bünyesinde barındırır.
vegetables-1149006_1280

Rodale Enstitüsü Çiftçilik Sistemleri Denemesi 30. Yıl Raporu

Gerçek anlamda sürdürülebilir bir sistemin ayırıcı özelliği, kendini yenileyebilmesidir. Çiftçilikte, sürdürülebilir tarımın anahtarı, sağlıklı topraktır, çünkü bu, hem şimdi hem de gelecekte, büyümenin temelidir.
agroecology

Agroekoloji – Yüksek Düzeyde Zararlı Pestisitlere Çözüm

Kimyasal-temelli, girdi-yoğun tarım sistemleri, dünyanın her yerinde topluluklara nüfuz etmiştir. Pestisitler, hava, nehirler ve denizler yoluyla büyük mesafeler katederek, bütün çevre ortamlarını kirletmektedir.
sunflower-4386505_1280

BM Gıda Hakkı Özel Sözcüsü Olivier de Schutter'in Raporu

Özel Sözcü, geçtiğimiz beş yıl içinde yayınlanan kapsamlı bilimsel literatüre dayanarak, gıda hakkı ile güçlü kavramsal bir bağa sahip olmakla kalmayıp, bu insan hakkının çeşitli ülkeler ve çevrelerdeki hassas insan grupları için hızla somutlaştırılmasına katkıları kanıtlanmış bir tarımsal kalkınma modeli olarak, agroekolojiyi teşhis etmiştir.
10-man-spraying-pesticides-on-plants

Pestisit Kullanımını ve Pestisitlere İlişkin Riskleri Azaltmak

Pestisitler, besin sistemlerinde hassas bir rol oynamaktadır: Bitkileri korumak amacıyla uygulanırlar, ancak çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Küresel pestisit kullanımı, yılda 3,5 milyar kg etken madde seviyesine yükselmiş, öte yandan, uygulanan kimyasalların önemli bir kısmının hem endüstri ülkelerinde hem de gelişmekte olan ülkelerde aşırı, yüksek maliyetli veya gereksiz olduğu ortaya çıkmıştır.
agriculture-2361978_1280

Otuz Yıllık Uluslararası Pestisit Politikalarında Bir Zaman Yolculuğu – PAN Almanya

kokteyl_etkisi

Kokteyl Etkisi

pestisitleme

Yerel Pestisit Sorunlarını Önleme Amaçlı Uluslararası Araçlar

pestisit_traktor

Toksik Dönümler

ABD Tarımının Böcekler Üzerindeki Toksisitesi Artıyor
Child eats red apple

Düşündüren Gıdalar

Okullarda Meyve ve Sebze Programı’nda Pestisit Kalıntıları
strawberries-1955280_1280

Pestisitler, Çocuklarımızın Sağlığını ve Zekasını Nasıl Etkiliyor?

cherries-2905964_1280

Tahrip Eden Gıdalar

bee-515023_640

Pestisitler ve Biyoçeşitlilik Kaybı

Yoğun pestisit kullanımı, yaban hayat nüfuslarını ve tür çeşitliliğini nasıl etkiliyor
pestisit_kaplari

Avrupa'da Pestisitlerden Yüksek Düzeyde Korunma Sağlamak

yesil_devrim

Yeşil Devrimin Etkileri

ladybird-163480_640

Faydalı Bitki ve Böcekler

carrot-1565597_640

FAO – Doğu Avrupa ve Kafkaslarda başlıca zararlı ve hastalıklar ile Entegre Zararlı Yönetimi

salad-2482457_1280

Glifosat ve Diğer Herbisitlere Alternatif Yöntemler

kapak-1

Entegre Zararlı Yönetimi Sergisi

vegetables-1149006_640

Organik, daha iyi mi?

İletişim