pestisit biyoçeşitlilik

Pestisitler: İlaç Değil Zehir

Bülent Şık ve Oya Ayman, Zehirsiz Sofralar Tüketici Rehberi'nde pestisitin ne olduğunu ve insan sağlığına, biyoçeşitliliğe ve iklime etkilerini anlatıyor.
zehirsizbelgesel

Zehirsiz Sofralar Belgeseli 1. Bölüm - İlaç Değil Zehir

pestisit_zehirlenmesi

Pestisitlerin insan sağlığına etkileri ve pestisit zehirlenmeleri

Almanya Pestisit Eylem Ağı (PAN Germany), Türkiye’de de endüstriyel tarımda yaygın olarak kullanılan pestisitlerin insan sağlığına etkilerini göz önüne seren ve bu konuda yapılmış araştırmaları bir araya getiren bir makale yayınladı.
strawberries-1955280_1280

Pestisitler, Çocuklarımızın Sağlığını ve Zekasını Nasıl Etkiliyor?

Pestisitler Nedeniyle Maruz Kalınan Hormonal Sistem Bozuklukları

cherries-2905964_1280

Tahrip Eden Gıdalar

pestisit_traktor

Birleşmiş Miletler Gıda Hakkı Özel Sözcüsü'nün Raporu

Özel Sözcü’nün gıda hakkı üzerine hazırladığı bu rapor, tehlikeli maddeler ve atıkların çevreye duyarlı yönetimi ve bertarafının, insan hakları üzerindeki etkisi hakkında, Özel Sözcü ile işbirliği içinde kaleme alınmıştır.
pestisit_atiklari

Uluslararası Pestisit Eylem Ağı Yüksek Seviyede Tehlikeli Pestisitler Listesi

Bu ‘‘PAN Uluslararası Yüksek Düzeyde Tehlikeli Pestisitler Listesi’’, ilk önce PAN Almanya tarafından PAN Uluslararası için kaleme alınmıştır. İlk versiyon, Ocak 2009’da yayınlanmıştır. O günden itibaren kriterler yenilenmiş, çeşitli pestisitlerin sınıflandırması değiştiği için, liste birkaç defa güncellenmiştir.
pestisit_cilek

Avrupa Birliği'nde Sağlık Maliyetleri - EBK'lerin Payı

Sağlık ve Çevre İttifakı (HEAL), bu faaliyet raporunu takiben bir ilk adım olarak, teknik raporu hazırlamış, Avrupa’da ciddi bir halk sağlığı düşmanı olan endokrin sistemi bozucu kimyasallara (EBK) maruz kalmanın sağlık etkileri ve bu etkilerin kamu sağlığı maliyetlerini ortaya dökmeyi hedeflemiştir. Geçtiğimiz 20 yıl içinde yürütülen bilimsel araştırmalar, sentetik olarak üretilen EBK’ları, hormon-bağlantılı kanserler, tip 2 diyabet ve kısırlık gibi çeşitli hastalıklar ve tıbbi durumlar ile ilişkilendiren birçok kanıt ortaya çıkarmıştır.
pestisit_tup

Güvenli Pestisit Masalları - Özet

Organik tarımcı Andre Leu, hakem denetimli kanıtları ortaya dökmek amacıyla saygın bilim dergilerini tarayarak, gerçeklerin kimyasal şirketlerinin ve pestisit yetkililerinin iddia ettiği gibi olmadığını söylüyor. Leu, teknik jargonu basit kelimelere dökerek, pestisit güvenliğine dair en sık karşılaşılan beş söylentiyi ele alıyor ve bunları bilimsel veriler ışığında çürütüyor.
pesticide-danger-cancer

Organofosfat İntoksikasyonları

apple-2788662_1280

Bursa İli Gürsu ve Kestel İlçelerindeki Meyve Üreticilerinin Pestisit Kullanımına Yönelik Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi

agriculture-1851424_1280

MRL Nedir?

file-20190829-106517-191ipmu

Türkiye'de Pestisit Kullanımı, Kalıntı ve Dayanıklılık Sorunları, Çözüm Önerileri

pestisit_kaplari

Avrupa'da Pestisitlerden Yüksek Düzeyde Korunma Sağlamak

honey-bees-326334_1280

Türkiye'de, 2006-2010 Yılları Arasında Bal Arılarında Görülen Ölümler Sonrasında Tespit Edilen Pestisitler

İletişim