Avrupa Pestisit Eylem Ağı

Pestisit Eylem Ağı, insan ve çevre sağlığına zararlı pestisitlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek ve ekolojik, adil alternatiflerle değiştirmek için 60 ülkede, 600’ün üzerinde sivil toplum kuruluşu, enstitü ve bireyler tarafından 1982 yılında kurulmuş bir ağdır. Günümüzde projeleri ve kampanyaları 5 adet bağımsız bölgesel merkez tarafından koordine edilmektedir. Bunlardan biri olan Avrupa Pestisit Eylem Ağı, 1987 yılında kurulmuştur, merkezi Brüksel’de bulunan ağ, Avrupa çapında 38 adet tüketici, halk sağlığı ve çevre örgütü, ticari birlikler, kadın grupları ve çiftçi birliklerini bir araya getirmektedir.

Avrupa Pestisit Eylem Ağı, tarımda kimyasal pestisitlere yönelik bağımlıktan kurtulmak için çalışarak, güvenli ve sürdürülebilir zararlı yönetimi metotlarını desteklemektedir. Kendini, ekolojik olarak güçlü alternatifler geliştirmeye ve devam ettirdiği çalışmalar sayesinde Avrupa genelinde pestisit kullanımında önemli ölçüde azaltmaya adamıştır. Biyosit dahil, pestisit kullanımının dünya çapında azalması, halk sağlığının iyileştirilmesi ve çevrenin korunması için bir ön koşuldur.

Avrupa Pestisit Eylem Ağı’nın vizyonu, tarımsal kimyasal girdilerin ve çevresel zararın en aza indirildiği; yerel halkın, yerel üretimi ve yerel çeşitleri kullanarak zararlı yönetimini sağladığı gerçek anlamda sürdürülebilir tarımsal üretim sistemleri sayesinde, yüksek tarımsal üretkenliğin sağlandığı bir dünyadır.

Bu vizyona ulaşmak için Avrupa Pestisit Eylem Ağı, pestisit odaklı savunuculuk, politika analizi, ağ oluşturma ve kampanya çalışmaları yürütmektedir. STK savunuculuğu ve AB pestisit politikalarına halkın aktif katılımı için çalışmakta ve tehlikeli pestisitlerin kullanımını azaltmadaki kilit karar vericilere ulaşmak için Avrupa Parlamentosu, Komisyonu ve Konsey temsilcileri ile yakın temastadır. Bunların yanı sıra, üreticiler, çiftçiler, bilim adamları, akademisyenler, perakendeciler ve sendikalarla da yakından çalışmaktadır.

Tarım, insan sağlığı ve çevre ile ilgili gelişmeler genellikle karmaşık olduğu için, güncel bilimsel bilgilere sahip olmak ve bunlara erişim son derecede önemlidir. Bu ihtiyacı karşılamak için Avrupa Pestisit Eylem Ağı, kilit tartışmaların temel konularına odaklanan düzenli raporlar hazırlatmakta ve bunlar sayesinde geniş bir dış paydaş yelpazesini bilgilendirmeye devam etmektedir.

İnsan ve çevre sağlığı için zararlı pestisitler hakkında ne kadar fazla insan bilgi sahibi olursa, harekete geçmenin gereklilik ve aciliyetini de o kadar fazla insan anlayacaktır. Bu sebeple Avrupa Pestisit Eylem Ağı, gıda ve su sistemleriyle toprak ve havadaki pestisitlerin varlığı konusunda oldukça geniş bir izleyici kitlesini harekete geçirmeye çalışmaktadır; pestisitlerle ilgili birçok konuda çeşitli basın bültenleri ve politika değişiklikleri üzerine düzenli bilgilendirme brifingleri hazırlar ve dağıtır.

Avrupa Pestisit Eylem Ağı, pestisitlerle ilgili konularda yazı yazan gazetecilere düzenli olarak bilgi vermekte, yeşil kampanyacı ve aktivistlerin düzenlediği atölye çalışmalarından böcek ilacı endüstrisinin ev sahipliği yaptığı tartışmalara kadar halka açık pek çok seminere katılmaktadır. 

İletişim