Neden İşlevsel Ormanlar?

Sağlıklı toprak, hava, su nadir.
Sağlıklı besin nadir.
Sağlıklı yaşam alanları nadir.
Sağlıklı ilişkiler nadir.
Sağlıklı ekonomiler nadir.

Mevcut tarım, hayvancılık, gıda imalatı gibi uygulamalarımızdaki mevcut anlayışımızla, var olan kaynakları da hızla tüketiyor ve gitgide daha sağlıksız nesiller üretiyoruz. Bu bizi ve parçası olduğumuz bütünü toplu bir yok oluşa doğru sürüklüyor.

Milyonlarca yıl biz de doğa ile birlikte evrildik. Son 50 yılda, bundan sonra önümüzü göremeyecek hale geldik. Oysa bilgi, teknoloji ve kaynak açısından hiç olmadığı kadar zenginiz.Ekolojik, ekonomik ve sosyal çöküş kader değil, bir seçim.

Biz çöküşü değil dirilişi seçiyoruz. Bunun için varoluşumuzu temelden sorguluyor ve her gün en temel ihtiyaçlarımızı giderirken ekolojik, ekonomik ve sosyal bütünlüğü sağlamamız için gereken yöntem ve dinamikleri anlamaya, öğrenmeye ve uygulamaya odaklanıyoruz.

İşlevsel Ormanlar bu anlayış ve niyetten doğdu. En temel ihtiyaçlarımızı ekolojik, ekonomik ve sosyal bütünün sürekliliğini gözeterek gidermek (yapı malzemeleri, besin, ilaç, boya, zamk, lif vb.) yeni anlayışlar, yeni bakış açıları, yeni duygular ve yeni davranışlar gerektiriyor. Elbette bunu tüm insanlık olarak idrak edip hep birlikte çalışmamız gerekiyor.

Ancak zaman, mekan ve koşullar bize bu meseleyi yaşamımızın merkezine almamızı gerektirecek kadar net gerekçe ve imkanlar sundu. Biz de bu durumu gönülden benimsedik. İşlevsel Ormanlar kendimizle ve bütünle olan ilişkimizi bütünüyle dönüştürme fırsatı sunuyor. Üretirken sevgiyi, saygıyı, sağlığı, birlikteliği, karşılıklılığı, sürekli öğrenmeyi, gelişimi ve kalkınmayı yeniden tanımlamamıza ortam sağlıyor.

  • Yoğun girdi ve enerji sarfiyatına dayalı, monokültür esaslı tarım ve ormancılığın, doğal çeşitliliği, insan sağlığını ve döngülerin sürekliliğini tehdit eden performansıyla mutabık olmadığımız için,
  • Doğadaki çeşitlilik ve karşılıklılık esaslı ilişkilerin direnci, verimliliği ve sürekliliği getirdiğine tanık olduğumuz için,
  • Dikkatli ve uzun süreli gözlem, tüm yaşayan sistemlerin sağlığını gözetmeye dayalı planlama ve çeşitlilik esaslı bir dayanışma anlayışı ile bir yandan temel ihtiyaçlarımızı giderirken diğer yandan doğayı zenginleştirebileceğimiz konusunda birçok ipucuna sahip olduğumuz için,

Sorumluluk almak ve doğa ile ilişkimizi simbiyotik hale dönüştürmeye adanmak istiyoruz.

Kaynak: İşlevsel Ormanlar

İletişim