Organik tarım nedir?

Organik tarım; ekolojik sistemlerde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içermekte olup, esas itibariyle sentetik kimyasal ilaçlar ve gübrelerin kullanımının yasaklanmasının yanında, organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın muhafazası, bitkinin direncini artırma, doğal parazit ve avcı böceklerden yararlanmayı tavsiye eden, bütün bu olanakların kapsamlı bir şekilde oluşturulmasını talep eden, üretimde sadece miktar artışını değil ürünün kalitesinin yükselmesini de amaçlayan bir üretim sistemidir.

Organik tarım, dil farklılıkları nedeniyle farklı ülkelerde farklı isimlerle anılmaktadır. Örneğin, İngiltere’de organik (organic), Almanya’da ekolojik (ökologish) ve Fransa’da biyolojik (bioloque) kelimeleri kullanılmaktadır. Ancak bunlar genel olarak birbirleriyle eşanlamlı olarak kullanılmaktadır.

Organik tarım sistemi bazı çevrelerce yanlış bilindiği üzere gübre ve ilaç kullanılmadan yapılan modası geçmiş bir tarım sistemi değil, aksine modern tarımın tüm imkanlarından yararlanılarak doğal kaynakların ve enerjinin elverişli kullanımı ile en uygun verimliliğin alındığı bir üretim sistemidir.

Organik tarım doğal ürün, yöresel ürün, köy tipi ürün değildir. Bunlar ve benzeri isimlendirmelerin yasal bir dayanağı olmadığı gibi herhangi bir garantisi, belgesi yoktur. Tüketicilerin saf, hakiki, doğal, köy ürünü gibi ifadelerle yanıltılmasının önüne geçebilmek için belirli standartlar ve mevzuatlarca tanımlı şartlar dahilinde yapılan, kontrol ve sertifikasyon zorunluluğu olan üretim biçimidir.

Organik tarım sistemi sadece tarlada yapılan uygulamalarla sınırlı değildir. Kullanılan tohumdan ürünlerin son kullanıcıya ulaşana kadar ki tüm sürecinin kontrol ve izlenebilirliğini esas alır. Ürünlerin üretim şekli, kullanılan girdiler kadar hasat ve satış miktarlarını da dikkate alarak stok takibinin yapılması esastır.

Kaynak: www.ekolojikpazarlar.org

İletişim