Pestisitlerle İlgili Mevzuat

 1. VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5996.pdf
 2. GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTESİNİN DENETİMİ VE KONTROLÜNE DAİR YÖNETMELİK https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/09/20080926-4.htm
 3. BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ KONTROL YÖNETMELİĞİ https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/05/20110520-2.htm
 4. BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI VE PİYASAYA ARZI HAKKINDA YÖNETMELİK https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171109-3.htm
 5. BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/03/20100323-2.htm
 6. BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN TOPTAN VE PERAKENDE SATILMASI İLE DEPOLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190213-1.htm
 7. BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ ÜRETİM YERLERİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15093&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Bitki%20Koruma
 8. BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ ÜRETİM YERLERİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200218-2.htm
 9. BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/01/20110112-2.htm
 10. BİTKİSEL ÜRETİMDE KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KAYITLARININ TUTULMASI VE İZLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/11/20111125-3.htm
 11. BİTKİSEL GIDA VE YEMİN İHRACATINDA SAĞLIK SERTİFİKASI DÜZENLENMESİ VE İHRACATTAN GERİ DÖNEN ÜRÜNLER İÇİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/11/20111125-2.htm
 12. GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE ÜRÜNLERİNE DAİR YÖNETMELİK https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/08/20100813-4.htm
 13. GIDA HİJYENİ YÖNETMELİĞİ https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111217-5.htm
 14. GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111217-6.htm
 15. GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111229M3-10.htm
 16. GIDA VE YEMİN RESMİ KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111217-7.htm
 17. GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111229M3-10.htm
 18. ULUSAL GIDA REFERANS LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREV ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/01/20090114-6.htm
 19. ZİRAİ MÜCADELE ALET VE MAKİNELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110402-5.htm
 20. BİTKİ KARANTİNASI YÖNETMELİĞİ https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15548&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0
 21. GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/08/20120803-13.htm
 22. TÜRK GIDA KODEKSİ PESTİSİTLERİN MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİ https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161125M1-1.htm
 23. TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ETİKETLEME VE TÜKETİCİLERİ BİLGİLENDİRME YÖNETMELİĞİ https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170126M1-6.htm
 24. TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ETİKETLEME VE TÜKETİCİLERİ BİLGİLENDİRME YÖNETMELİĞİ HAKKINDA KILAVUZ https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Belgeler/Mevzuat/Talimat/TGK_Gida_Etiketleme_Tuketici_Bilgilendirme_Yonetmelik_Kilavuzu.pdf
 25. ENTEGRE MÜCADELE PROJELERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA TALİMAT https://www.tarimorman.gov.tr/Belgeler/Mevzuat/Talimatlar/gkgm/entegre_muc_proje_yurut_talimat.pdf
 26. BİTKİSEL ÜRETİMDE BİYOLOJİK VE/VEYA BİYOTEKNİK MÜCADELE DESTEKLEME ÖDEMESİ UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2019/50) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191108-11.htm
 27. ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/08/20100818-4.htm
İletişim